Cập nhật hình ảnh thực tế mới nhất cho dự án Sun Secret Valley Phú Quốc vào tháng 04/2022. Xung quanh là rừng nhiệt đới và biển xanh cát trắng, nước trong xanh màu ngọc bích. Sun Secret Valley tựa như ‘miền thung lũng nhiệt đới” tuyệt vời mà bất kì ai đến đây đều được thả lỏng tâm trí và phục hồi sức khỏe.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.

Hình ảnh thực tế Sun Secret Valley Phú Quốc.